top of page
VITT BLÄCK

Vad innebär det att en kropp kommer ur en kropp?

Vem nedtecknar moderns historia?

Om kraften, lidandet, äcklet, maktlösheten, euforin, kärleken, mjölken, döden, styrkan, svagheten, smärtan,

fantasierna och sagorna.

Är språket tillräckligt för att beskriva, räcker orden till? Modersmjölkens vita bläck är ett begrepp som myntades

av den franska filosofen Hélène Cixous.

Hon uppmanar kvinnor att uppfinna språket på nytt,

att skriva med sina kroppar, utforska de kroppsliga erfarenheter som fortfarande är tabubelagda.

I Anna Lyons performance ges det osagda kropp

för att skapa nya möjligheter för orden att framträda.

PREMIÄR 19 FEBRUARI 2020

 

bottom of page