top of page

SPRING TILLS DU DÖR

PREMIÄR 14 MARS 2022

Spring tills du dör är en självbiografisk föreställning om basketspelaren Nora
som under sina tonår drabbas av en ätstörning. Först får hon beröm för sina
prestationer men snart märker föräldrarna att allt inte står rätt till. Publiken får följa enung kvinnas resa som med hjälp av sin familj bestämmer sig för att det finns såmycket mer i livet än träning och mat och att hon duger oavsett hur mycket hon presterar.

Föreställningen har ett direkt publiktilltal och är humoristisk men utan att
väja för det mörker och isolering som en person som lider av en ätstörning ofta
drabbas av. Ätstörningar och tvångsmässig träning kan drabba vem som helst. Vi associerar ofta ätstörning med ett visst utseende, men faktum är att det många gånger inte syns utanpå.


Det finns ett stort mörkertal med personer som mår mycket dåligt psykiskt och fysisktpå grund av att träning och mat upptar den största delen av deras vakna tid. Det finns också de som påstår att det är omöjligt att bli helt fri från en ätstörning, men enligt Nora stämmer inte det. Däremot menar hon att det är starkt och modigt att våga be om hjälp.Inom ungdomsidrotten är det många som har extremt hög press på sig själv. Det är viktigt att belysa detta för ungdomar, tränare och föräldrar genom att sprida kunskap och att uppmärksamma tidiga tecken på ätstörningar.

AV OCH MED NORA ERICSSON

REGI: ANNA PETTERSSON

LJUD OCH LJUS: GUSTAVE LUND

Längd: ca 50 minuter

bottom of page