top of page

I ANDEN
-FRITT EFTER TOTEN INSEL

"I Anden" är en fri tolkning av "Toten Insel" - här som ett Allkonstverk, en ockult hybrid av en iscensatt Talkshow, en konsert, ett rörelse- och textverk där olika former och skeenden möts. 

Toten Insel är dödens ö, mellanrummet mellan liv och död, här befinner vi oss i "I Anden" - vår talkshow är en portal till döden dit gäster bjuds in; fiktiva och samtida som återspeglas i varandra, i och genom oss och publiken och ställs inför frågor kring historicitet, glömska, döden och andens mysterium. 

I vår tolkning av Toten Insel länkas och flätas tiden samman både genom olika Strindbergs pjäser och genom oss. Frågor kring existensen och det omätbar värde tonar upp sig, liksom tankar kring roller vi bär livet igenom och performativitet, kring platsers betydelse, reella och imaginära, kring ritualer och magi. 

Pjäsen är ett dramfragment som befinner sig i ett limbo, det en ofullbordad  idé om en plats efter döden. Detta är något vi intresserat oss för då döden både är reell och fiktiv i sig själv- liksom vår gestaltning. Vi kan fantisera om den, närma oss den - samtidigt som vi inte aldrig kan veta vad den egentligen innebär. Hur söker vi dessa svar och hur närmar vi oss det okända?

Idé, koncept, regi, viss text: Mira Eklund och Julia Kraus Dybeck

Koreografi: Julia Kraus Dybeck Komposition och ljuddesign: Mira Eklund

Projektioner: Michael Cedlind, Kim Ekberg och Thomas Zamolo

På Scen: Matilda Bilberg, Mira Eklund, Julia Kraus Dybeck, Åsa Lundvik Gustafson samt August Strindberg

Filmade gäster: Per Faxneld, Anders Omstedt och Cecilia Edefalk / August Strindberg

SPELAS 16 DECEMBER 2021

bottom of page