top of page

GIFTAS II

"Strindberg fungerar faktiskt fint med en fransk feminist"

 

..."riktigt roligt"

 

-SvD

LÄS RECENSIONEN

Genom en musikalisk/rytmisk ingång i August Strindbergs novellsamling Giftas II och filosofen Hélène Cixous tankar, utforskar vi begreppet ”äktenskapet”, och mannens och kvinnans olikheter. Vi vill blottlägga skillnaderna i uppfattningen av könen, och genom skillnad omdefiniera olikheten.  

Att bryta normen i att vara kvinna som icke-man, och normen i mannen som princip: grundsats, grundregel, grundbegrepp, basis, metod, system, levnadsregel, riktlinje.  

Att stärka det kvinnliga universumet till inre och yttre frihet, och att bryta underliggande manliga strukturer där våld och destruktivitet härskar.  

På scenen finner vi en musiker, fyra dansare och två skådespelare. Föreställningen kastas mellan realistiska dialoger omringat av kommentarer i dans i högt tempo till direktkomponerad musik; att genom språk, dans och musik lyssna in texterna och låta det kroppsliga bli meningsskapande.  

Den konstnärliga processen är kollaborativ och experimentell. 

Längd: Ca 60 minuter

   

PREMIÄR 6 OKTOBER 2022

Regi/koreografi och bearbetning av text – Susanne Jaresand

Översättare av Cixous texter: Sara Gordan

Skådespelare - Nina Fex och Hampus Anveden 

Dansare – Andreas Erbrink, Maria Volmerson, Katarina Eriksson 

och Teodor Wickenbergh

Tonsättare och musiker - Hans Xavier

Ljus - Gustave Lund

bottom of page