top of page
PELIKANEN x2

En associativ dubbelföreställning om makt, mat, mödrar och misslyckanden.

 

Hur ska vi idag handskas med klassikerbegreppet? Vad är en pjäs bortom texten? Med Strindbergs Pelikanen, skriven för 111 år sedan, som gemensam utgångspunkt bjuder vi in till två vitt skilda föreställningar under samma kväll. En pjäs, två regissörer, två ensembler, två tolkningar.

 

Tillsammans och var för sig vänder och vrider vi på maktförhållanden, förväntningar och skådespelarens position i förhållande till texten.

PREMIÄR

29 SEPTEMBER 2018

 

Medverkande:

Josefin Almer-Wulff

Clara Andersson

Julia Brinkhagen

Cecilia Kent

Linnea Nilsson

Hannah Sommerfors

Fanny Sperlinge

Veronica Widarsson

 

Regi:

Andreas Ferrada Noli

Hanna Nygårds

 

Ljus:

Gustave Lund

 

Speltid: Båda pjäserna ca. 2 tim. med paus

bottom of page