top of page

EKODRAMATURGI
Vad gör scenkonstens praktiker och forskare för klimatet?

Välkomna till ett symposium om scenkonstens relation till klimat och ekologi!

Teater har av tradition hjälpt oss att tänka kring mänskliga relationer – men med klimatkrisen har ramarna förändrats. Utan känsla för de ekologier vi ingår i finns ingen framtid för människan och civilisationen. Vi behöver nya känn-tänkande former – politiska och estetiska – för att gå vidare.

Vad gör scenkonsten och scenkonstforskningen i detta läge?

Symposiet bjuder på tre presentationer och ett panelsamtal för att ringa in vad som gjorts, görs och kan göras. Vårt fokus riktas mot ”ekodramaturgi”, det vill säga frågan hur scenkonsten genom tematiska, estetiska och praktiska val kan hantera den rådande krisen. Vad bör vi göra oss av med, vad kan vi återvinna?

 

Symposiet ges mixat på svenska och engelska och samarrangeras av plattformen ArtForest på Södertörns högskola och Strindbergs Intima Teater.

Programpunkter:

 

Sandra Grehn: ”Ekodramaturgi och att utmana den antropocentriska blicken” (föredrag)

 Amelie Björck och Hannes Meidal (skådespelare): “Strindbergs ekologier” (föredrag med läsningar)

 PAUS med fikamöjlighet

 Solveig Gade: “Interspecies Performance: Material and Ecological Dramaturgies in contemporary Performing Arts” (föredrag)

 Panel: Sandra Grehn (teatervetare), Solveig Gade (dramaturg och teatervetare), Amelie Björck (litteraturvetare),

Måns Lagerlöf (regissör och kanslichef på Naturskyddsföreningen), Vicky Angelaki (teatervetare), Rebecca Chentinell (dansare och curator), Rickard Borgström (curator, dramaturg och performer)

 

13 SEPTEMBER kl 18-21.30

bottom of page