top of page

BEETHOVEN OCH SKISSERNA

En konsert i samproduktion mellan Strindbergs intima teater och Anna Lindal och Love Derwinger.

Strindbergs hängivna förhållande till Beethoven som mästare var närmast religiöst idealiserande.

Musiken uttrycker det som författaren inte förmår uttrycka i ord och inspirerar August i många av hans verk.

Men i skisserna träder en annan bild av mästaren fram

- en möjligen inte så tvärsäker gigant utan en arbetande hantverkare som söker och tvivlar, testar och sliter.


Vi älskar den bilden av Beethoven - och skisserna ger också en annan sorts inspiration för oss som musiker

- ett sätt att skapa egna musikaliska skisser med avstamp i Beethovens flytande, ivriga, röriga penna mot pappret!

Beethoven var inget underbarn - han slet med sin musik, han arbetade med motiv och detaljer i sitt anletes svett,

han filade, ändrade, testade, han kokade soppa på spik och förkastade tills han blev nöjd.


Man kan följa hans arbete i de många skissböckerna och kan som en musikalisk arkeolog putsa fram motiv och ackordföljder

som gömmer sig i de röriga, närmast abstrakta bilderna, skisserna.

Anna Lindal, violin och Love Derwinger, piano har valt ut sin favoritsonat för violin och piano op 96 i G-dur

och letat upp de skisser som finns bevarade för att leka sig fram till sitt framförande av sonaten i sin helhet

- genom samtal och i skissernas suggestiva landskap.

22 OKTOBER 2019

bottom of page