top of page
8MARS 2018

Strindbergs Intima Teaters Unga Vänförening vill fira den internationella kvinnodagen med ett heldagsarrangemang kring kvinnligt skapande, feministiska strategier och fiktiva världar.

Inspirerade av Kvinnostaden som den franska författaren Christine de Pizan år 1405 skriver fram som en imaginär plats – en fristad – där historiska och mytologiska kvinnor kan mötas, tänker vi oss scenen som utrymme för kritiska reflektioner och samtal som tar plats i kroppsliga, konstnärliga och gestaltande uttryck. Vi tror på drömstaden kvinnostaden drömspelet det drömska spelet. Vi vill bryta ut spel ur spelet och vistas där tillsammans en dag och alla är välkomna.

Program (med reservation för eventuella ändringar)

I foajén (under hela dagen):

Workshop: Anna-Karin Brus – Interaktiv kollagemålning

Utställda verk av Anna-Karin Brus och Helena Laukkanen

från konstnärsgruppen HAKA.

 

Scenen:

14.00 – 15.15 Workshop skådespeleri -Kvinnligt gestaltande.

Ledare: Anna Pettersson


15:30 – 17.00 Workshop skådespeleri -Actress Rehab.

Ledare: Camilla Hellberg

18.00 – 19.45 Liveessä: EN FÖRESTÄLLNING OM DYGD

Mikroföreläsningar: Ellen Söderblom Saarela:

”Styrkan i att skriva – Christine de Pizan och dygden”,

Klara Arnberg: ”Kristen kvinnlighet i pornografimotståndets 70-tal”,

Johanna Vernqvist: ”Gaspara Stampa och Tullia d’Aragona

– kropp, själ och evig kärlek”. 

Iscensättningar: ur Marguerite Poretes (1248- 1310) The Mirror of Simple Souls, Christine de Pizans (1364-1430) Kvinnostaden. 

Läsning: Gaspara Stampas (1523-1554) sonetter. 

Dans/läsperformance: Teresa av Avila/ 

Han ordnade kärleken i migMikroföreställning: ”Enligt Ella”. 

Dessutom: Kokerskan Kristin, Arachne och vävstolen

20.15  Ljudverk: Rebecka Digby  ”Not so much eye (love kitten edition)”


20. 30 Poesi: Iman Talabani ”Tillfällig”


20. 45 Performance:  Lusine Djanyan


20:30 Publikt samtal


21:00  Fest på Röda Rummet

(obs: begränsat antal platser till workshops i skådespeleri)

Ett samarbete mellan Strindbergs Intima Teater och Unga Vänföreningen

Producerat av Felice Jackson Rova

Med stöd från Svenska Akademin och  Stockholm Stad

bottom of page